Hebrew Teacher Tip of the Week Archive

הציבו לעצמכם.ן מטרה לימודית מקצועית לקיץ הקרוב

חישבו על נושא שמעניין אתכם.ן הקשור בעבודת ההוראה השוטפת – פיתוח מיומנות ספציפית בשפה, יצירת קהילה
Read More

השתמשו ב’שאלה הגדולה’ של יחידת הלימוד להוביל את הלמידה במהלך היחידה – מתחילתה ועד סופה

השתמשו ב’שאלה הגדולה‘ (או כמה ‘שאלות גדולות‘) של יחידת הלימוד בפתיחת היחידה – לעורר סקרנות ומוטיבציה
Read More

תכננו פעילויות בעברית לפיתוח יכולות חשיבה מסדר גבוה אצל כל התלמידים.ות

פיתוח יכולות חשיבה מסדר גבוה ופתרון בעיות היא חלק ממיומנויות המאה ה-21 הנדרשות מהתלמידים.ות שלנו כאזרחים.ות
Read More

השתמשו בעזרים ויזואליים כדי לקדם הבנה ולמידה בשיעור עברית

הקפידו להשתמש בעזרים ויזואליים בשיעור – טבלה, תרשים, גרף, תמונה, סרטון, קריקטורה, פוסטר, מצגת, וכיוב‘. עזרים
Read More

השתמשו במילים דומות (קוגניטים, מילים שאולות) כדי לקדם הבנה והבעה במיוחד אצל לומדים.ות מתחילים.ות

עבו את אוצר המילים ביחידת הלימוד/שיעור על ידי הוספת מילים דומות, כגון קוגניטים ומילים שאולות (מילים
Read More

עזרו לתלמידים.ות לאמץ אסטרטגיות למידה יעילות על ידי התנסות ורפלקציה

רפלקציה על השימוש באסטרטגיות למידה ועל התרומה שלהן מקדמת מוטיבציה של תלמידים.ות ותומכת באיכות הלמידה שלהם.ן.
Read More