Hebrew Teacher Tip of the Week Archive

ערכו לתלמידים.ות “מבדקים קטנים” כדי לשפר את זכרונם.ן לטווח ארוך

מבחנים קצרים של שליפה מהזכרון הנערכים תוך כדי הלמידה מסייעים לזכירת המידע לטווח ארוך. ערכו לתלמידים.ות
Read More

הכניסו את ט”ו בשבט הישראלי לכיתות דרך שימוש בחומרים אותנטיים כמו שירים, פוסטים מרשתות, ועוד

בקרו במאגר החומרים האותנטיים של ט”ו בשבט (בין המשאבים המקצועיים באזור החברות אתר שלנו) ומצאו מה מתאים לתלמידים.ות
Read More

שתפו את התלמידים.ות שלכם.ן בפעילויות וחומרים אותנטיים על לשון ותרבות עברית לכבוד יום העברית המתקרב ובא (כ”א בטבת, 2 בינואר, 2024)

יום העברית נחגג בישראל כל שנה ביום הולדתו של אליעזר בן יהודה, מחייה השפה העברית. בעזרת
Read More

חזקו את החוסן של התלמידים.ות בכיתת העברית

יצירת אקלים כיתתי חיובי ותחושת שייכות מחזקים את החוסן של התלמידים.ות שלנו. דונו עם התלמידים.ות, בהתאם
Read More

הפעילו ידע קודם רלבנטי של התלמידים.ות כדי ש”יידבק” לידע החדש

דברים שאנחנו יודעים.ות וזוכרים.ות עוזרים לנו ללמוד דברים חדשים. הפעילו את הסכימות של התלמידים.ות שלכם.ן, למשל
Read More

מחפשים.ות איך לתמוך בתלמידים.ות שלכם.ן בזמן הקשה הזה? הכנו עבורכם.ן מגוון פעילויות הולך וגדל

השתמשו בחומרים אותנטיים ובפעילויות מותאמות גיל ורמה בעברית במצגת אשר הכנו עבורם.ן ואנחנו ממשיכים ומעדכנים, על מנת
Read More