משאבים למורים.ות ומנהיגי.ות המחלקה לעברית
Resources for Hebrew Teachers and Leaders

*אנו מעדכנים את העמוד כל יום*
*This page is updated daily*

במרכז הפעילות היומיומית שלנו נמצאים.ות אתם.ן, המורים.ות המסורים.ות לעברית, שברוב המקרים מתפקדים.ות גם כמורים.ות ללימודי ישראל ומהווים.ות הקשר החי בין ישראל לבין התלמידים.ות וקהילת בית הספר בכללותה. המתקפה הנתעבת הזו על ישראל השפיעה על כולנו; אנו יודעים.ות שרבים.ות מכם.ן מתמודדים.ות עם המצב באופן אישי ובאותה עת נדרשים.ות לקחת על עצמכם.ן את המשימה המורכבת לעזור לתלמידים.ות להבין מה קורה. זו משימה קשה מאוד. בעודנו עוברים.ות את אותו אתגר, נפעל לספק לכם.ן חומרים וקישורים מועילים בעברית ובאנגלית. אם את.ה מפתח.ת חומרי לימוד המותאמים לתקופה זו, אנא שלחו אותם לנילי nilip@hebrewatthecenter.org כדי שנוכל לעזור להפיצם לאחרים. 

בימים קשים אלו, אנו שולחים לכם.ן ולמשפחותיכם.ן חיבוק חזק ומאחלים חוסן וביטחון לחיילים.ות האמיצים.ות ולכל אזרחי ישראל במהלך השעות, הימים והשבועות הקרובים.

הרב אנדרו ארגז, מנכ”ל
ד”ר אסתי גרוס, סמנכ”לית ומנהלת חינוכית

At the center of our day school work are YOU, the dedicated Hebrew teachers, more often than not the de facto Israel education department and the living connection between Israel and the day schools’ students, teachers, and staff. This heinous attack on Israel has impacted us all; we know that for many of our Hebrew teaching colleagues in the field, you must manage how this has impacted you personally while taking on the difficult task of helping your students understand what is happening. It is a tremendously difficult task. As we ourselves go through this same challenge, we will work to provide you with helpful resources in Hebrew and English. If you develop resources that you find are impactful, please send them to Nili at nilip@hebrewatthecenter.org so we can help distribute them to others. 

We wish you care and support and join your community in wishing the brave soldiers and citizens of Israel success and safety over the coming hours, days, and weeks.

Rabbi Andrew Ergas, CEO
Dr. Esty Gross, Chief of Staff and Director of Education

Upcoming Workshops

הסדנות הקרובות

Lesson Plans & Activities for Hebrew Classrooms

מערכי שיעור ופעילויות למורה לעברית

 

Created by Hebrew at the Center:

מטעם עברית במרכז:

Created by Hebrew Teachers:

ממורים ומורות לעברית בתפוצות:

Suitable for young learners
 מתאים ללומדים.ות צעירים.ות

Mandalas of Magen David

A collection of Magen David mandalas for coloring and creating a classroom collage (A mandala is a geometric configuration of symbols). 

Provided by Merav Levy, Hebrew Coordinator, Jewish Day School of Metropolitan Seattle

מנדלות מגן דויד

אוסף של מנדלות (סמל גאומטרי, לרוב סימטרי, המורכב מסמלים רבים) של מגן דויד לצביעה וליצירת קולג’ כיתתי.

 באדיבות מירב לוי, רכזת העברית, JDS סיאטל

 

Suitable for middle school learners
 מתאים ללומדים.ות לחטיבה ומעלה

Historical Background and Activities

The presentation includes explanations in English about the historical background and the current situation in Israel and also includes activities in Hebrew. 

Courtesy of Leffell school – middle school Hebrew department

רקע היסטורי, המצב בארץ, ופעילויות

במצגת יש הסברים באנגלית על הרקע ההיסטורי ועל המצב בישראל כולל פעילויות בעברית. 

באדיבות בית ספר “לפל”- חטיבת הביניים המחלקה לעברית

 

Suitable for a variety of learners
מתאים למגוון רמות ( תלמידים קוראים)

Map of Hope

First activity: looking at the original map: have students identify familiar words and phrases and discuss it in relation of current events in Israel.
Second activity: Provide the second map (without words) to the students and have them fill it out with their own words, representing values and activities that are meaningful to them.

Courtesy of Lilach Arie, Hebrew department chair, Krieger Schechter, Baltimore; Artist: Zeev Engelmayer

מפת התקווה

שלב ראשון של הפעילות, התבוננות בקובץ ההמקורי של האומן: זיהוי מילים וביטויים מוכרים, ודיון בעקבות הפעילויות שמתרחשות הארץ.
שלב שני: התלמידים מקבלים את אותה תמונה, ללא מלל, וצריכים למלא בערכים. פעילויות שמתחברים אליהם.
הפעילות יכולה להתאים למגוון רמות. הדיון ותוצרים יהיו בהתאם.

באדיבות לילך אריה, רכזת עברית, קריגר שכטר, בולטימור; האמן: זאב אנגלמאיר

 

Created by Outside Sources:

ממקורות שונים:

A lesson/unit plan from the Israeli Ministry of Education and PisgaLod

The “Iron Swords” – a possible teaching unit that includes opportunities for addressing students feelings, an information slide and other materials (skip the alarm feelings slide)

מערך שיעור מאת משרד החינוך-מחוז מרכז, פסג”ה לוד

מערך “חרבות ברזל”  – יחידה הוראה אפשרית למפגש הכוללת הזדמנויות לשיח רגשי, שקף מידע וחומרים נוספים (לדלג על שקף התחושות באזעקות)

A short pedagogical-emotional kit for kindergarten and elementary school children (skip מר ממ”ד). Developed by the Edmond J. Safra Brain Research Center, University of Haifa

ערכה פדגוגית-רגשית קצרה עבור ילדי גן וביה”ס היסודי (דלגו על מר ממ”ד). פותח על ידי מרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח, אוניברסיטת חיפה

Resources in Hebrew from the The Lookstien Center, Bar-Ilan University, which include basic background on the current situation in Israel, writing and discussion prompts for Advanced students and Hebrew speakers in different ages (on 2 chapters of Psalms/Tehillim, the song “Moledet” by Hanan Ben Ari).

משאבים בעברית ממכון לוקשטיין באוניברסיטת בר אילן, אשר כוללים פתיחים לכתיבה ולשיח ורעיונות לפעולה המתאימים לתלמידים מתקדמים ודוברי עברית (על 2 פרקי תהילים, השיר “מולדת” של חנן בן ארי).

 

Support Resources for Hebrew Educators

משאבים לתמיכה בצוותי העברית

Hebrew at the Center Recordings:

הקלטות:

Session 1 – October 10, 2023

In this initial session we discussed challenges and shared suggestions for class activities as well as ways to speak with the students and the school community about the situation in Israel.

View Recording

מפגש 1 – 10 באוקטובר, 2023 
במפגש ראשוני זה העלינו אתגרים ונשתפנו בהצעות לפעילויות ובהצעות לדרכי הסברה לתלמידים.ות בכיתה ולקהילת בית הספר. המפגש התקיים בעברית.

לצפייה בהקלטה

Session 2 – October 12, 2023

At the session, we shared ways of supporting you, ways to help you deal with the situation personally, and suggestions on how to explain the situation to our students with the guidance of the psychologist Dr. Siggie Cohen. We also shared suggestions for lesson plans and activities for students of different ages and at different proficiency levels.

View Recording

מפגש 2 – 12 באוקטובר, 2023
במפגש שתפנו בדרכי תמיכה בצוותי המורים.ות לעברית, בדרכים להתמודדות עם המצב באופן אישי ובתיווכו בעבור התלמידים.ות שלנו בהנחיית הפסיכולוגית ד”ר סיגי כוהן. במפגש גם שתפנו בהצעות לפעילויות בעבור תלמידים.ות בגילאים שונים וברמות תפקוד שונות

התייחסנו לשאלות אילו ועוד:

 • איך לאזן בין הצרכים וההתמודדות האישית שלי לבין השגרה, האחריות, הציפיות ממני כמורה?
 • עד כמה מפורטת צריכה להיות התשובה לשאלות התלמידים.ות? האם להעלות את הנושא אם התלמידים עצמם לא מדברים על כך?
 • מה עושים אם בית הספר מחליט לא לדבר עם התלמידים וקשה לי עם זה?
 • איך נפתח כל שיעור בעברית בשבועות הקרובים?
 • איך ללמד על המצב: בעברית או באנגלית?
 • בית הספר החליט לא לדבר על המצב אבל התלמידים שואלים, מה לעשות?

לצפייה בהקלטה

Session 3 – November 8, 2023

In this session, we discussed the challenges schools which recently received students from Israel are facing, and specifically, the role of the Hebrew teachers in this context. We shared a variety of paths of action, strategies from Hebrew leaders and social emotional considerations from an expert.

View Recording

Strategies and resources for embracing new Israeli students that were mentioned in the session.

מפגש 3 – 8 בנובמבר, 2023

במפגש זה שוחחנו על האתגרים של בתי הספר אשר מארחים לאחרונה תלמידים.ות מישראל, ובמיוחד על תפקידם של מורי.ות העברית במצב זה. שיתפנו בדרכי פעולה שונות, ושוחחנו על אסטרטגיות ופרספקטיבות של רכזות מהשטח ומומחית מהתחום הטיפולי. 
 

לצפייה בהקלטה

אסטרטגיות ומשאבים לקליטת תלמידים.ות מישראל שעלו במפגש

Togetherness and Resilience: Solidarity Event for Hebrew Teachers – November 12, 2023

During this session, we came together to recognize you for your important work during this time, to have the chance to care for one another, and to share educational resources in Hebrew for the classroom and the school. This event featured special guest speakers and presenters, and included separate break-out sessions for teachers ranging from preschool through high school. 

View Recording

Materials that were mentioned in the session, and that can be used in the Hebrew classroom in general, including activities that are appropriate for the current situation.
Courtesy of Inbal Barel, The Jewish Agency for Israel

יחד וחוסן – אירוע סולידריות ותמיכה במורים.ות לעברית, תלמידים.ות ובתי ספר – 12 בנובמבר, 2023

במפגש זה, התכנסנו להכיר תודה ביחד עבור העבודה החשובה שאתם.ן עושים.ות בעת הזאת, לדאוג זה לזאת, ולחלוק משאבים לימודיים בעברית לכיתה ולבית הספר. במפגש הזום התארחו דוברים.ות ומציגים.ות שונים.ות, ובחלק מהמפגש התחלקנו לחדרים בהן נערכו דיונים בין מורים.ות על פי קבוצות גילאים, מהגיל הרך ועד גילאי התיכון.

לצפייה בהקלטה

חומרים אשר הוזכרו במפגש, ואשר מתאימים לשימוש בכיתת העברית באופן כללי, בינהם פעילויות המתאימות לעת הזאת.
באדיבות ענבל בראל, הסוכנות היהודית

Materials for Coping:

חומרי הדרכה להתמודדות עם המצב:

NATAL is an apolitical Israeli non-profit which offers emotional and psychological support for those impacted by national trauma. Natal operates from a worldview that national trauma is an inseparable part of the reality of life in Israel.

Click here to view activities to support and build resilience in the face of traumatic events. The information is useful to classroom teachers and is available in Hebrew, English, and many other languages.

נת”ל הוא ארגון ישראלי שנותן תמיכה וסיוע נפשי לנפגעי טראומה על רקע לאומי.
נט”ל פועל מתוך השקפת עולם שלפיה טראומה על רקע לאומי היא חלק בלתי נפרד ממציאות החיים בישראל.

חשוב שנעשה כל שביכולתנו על מנת לשמור על החוסן שלנו.
ריכזנו עבורכם כלים להתמודדות.
ניתן לקבל את המידע בשפות שונות.

 

Suggestions for active involvement of young and mature students

הצעות למעורבות פעילה של תלמידים צעירים ובוגרים

 • Send letters to the UN, to the US president, to your representative in congress demanding the immediate release of children and youth from captivity.

 • Send support letters, videos, and drawings to Israeli-based Natal psychologists, social workers, and counselors who volunteer to provide counseling services to displaced Israelis facing significant psychological trauma. Click here for instructions.

 • Send a letter or drawing to the National Library of Israel, who will send it to Israeli soldiers/citizens/kids to raise their spirits and also preserve it in their collections.

 • Plan lessons to prepare students to draft, edit, and perfect appropriate letters, in Hebrew, to Israeli soldiers and displaced Israeli children.

 • Send letters/emails to students Israeli relatives

 • Write support posts in Hebrew and in English.

 • Join your local community gatherings and create posters to show support for Israel.

 • לשלוח מכתבים לאו”ם, לנשיא ארה”ב, לנציג שלכם.ן בקונגרס בדרישה לשחרר מהשבי מיד ילדים ונוער.

 • לשלוח מכתבי תמיכה, סרטונים, וציורים לפסיכולוגים.ות, עובדים.ות סוציאליים.ות, ויועצים.ות מארגון נט”ל, אשר מתנדבים.ות ותומכים.ות בישראלים.יות אשר חוו טראומה ואשר אינם.ן יכולים.ות לחזור לבתיהם.ן. לחצו כאן להוראות

 • לשלוח מכתב או תמונה לספריה הלאומית אשר תעביר אותם לחיילים.ות/אזרחים.ות/ילדים.ות ישראליים.ות להעלאת המורל, וכן תשמור אותם באוספי הספריה.

 • לשלוח מכתבי עידוד למשפחות בארץ.

 • להעלות פוסט תמיכה ברשתות החברתיות בעברית ובאנגלית.

 • להצטרף לעצרות בקהילה המקומית שלכם.ן ולהכין שלטים להבעת תמיכה במדינת ישראל ואזרחיה.

Zoom Gatherings for Youth from Israel and Around the World

A message from Inbal Barel (Gottsman), Director of the Hebrew Department in the Department of Hebrew and Culture of the World Zionist Organization

Greetings, in view of the security situation in Israel, we have decided to initiate Zoom gatherings between Israeli youth and youth from the Diaspora. The meetings are designed to connect Jewish youth from around the world, and are an opportunity for an open discussion about the situation in Israel. During the meetings, the Israeli students will share stories, thoughts and personal feelings regarding the war, in a friendly and sensitive atmosphere. Diaspora students will be invited to ask questions, and will be able to understand closely what is happening in Israel. The meetings will be conducted in Hebrew and English, through appropriate facilitation that will combine the two languages. The meetings are intended for teenagers in grades 7-12, but students and adults from the diaspora can certainly be invited to them as well.

If you are interested in participating, I would appreciate it if you would write me via email, so that we can prepare accordingly. You can of course contact me with any question or request. inbalbarelgot@gmail.com

Gathering 1 – October 11, 2023
View Recording
(passcode: 8u6GvB)

Gathering 2 – October 16, 2023 at 11am EST

Gathering 3 – October 17, 2023 at 9am EST

פגישות זום עם בני נוער מישראל ומהתפוצות

הודעה מענבל בראל (גוטסמן) מנהלת תחום העברית במחלקה לעברית ולתרבות ההסתדרות הציונית העולמית

שלום וברכה, לנוכח המצב הבטחוני בישראל, החלטנו ליזום מפגשי זום בין בני נוער ישראלים ובני נוער מהתפוצות. המפגשים נועדו לחבר בין בני הנוער היהודים מרחבי העולם, ומהווים הזדמנות לשיח פתוח על המצב בישראל. במהלך המפגשים, התלמידים הישראלים ישתפו בסיפורים, מחשבות ורגשות אישיים לנוכח המלחמה, באווירה ידידותית ורגישה. תלמידי התפוצות יוזמנו לשאול שאלות, ויוכלו להבין מקרוב את המתרחש בארץ. המפגשים יתנהלו בעברית ובאנגלית, באמצעות הנחיה מתאימה אשר תשלב בין שתי השפות. המפגשים מיועדים לבני נוער בכיתות ז-יב, אבל ניתן בהחלט להזמין אליהם גם סטודנטים ומבוגרים מהתפוצות.

במידה שאתם מעוניינים להשתתף, אודה לכם אם תכתבו לי במייל, כדי שנוכל להיערך בהתאם. ניתן כמובן לפנות אלי בכל שאלה ובקשה. inbalbarelgot@gmail.com

מפגש 1 – 11 באוקטובר 2023
לצפייה בהקלטה
(הסיסמה: 8u6GvB)

מפגש 2 – 16 באוקטובר 2023, 11 בבוקר שעון החוף המזרחי

מפגש 3 – 17 באוקטובר 2023, 9 בבוקר שעון החוף המזרחי

Additional Recommended Outside Resources

Volunteer Opportunities:

הזדמנויות להתנדב:

Volunteer for “The Lion’s Roar”: Help the community of teachers in Israel

The school system in Israel is closed for at least the next 48 hours. Teachers in Israel have their own worries and cannot focus. We, the Hebrew speaking community abroad, can help by engaging children’s minds and hearts. The online school called, שאגת אריה, “Sha’agat Arieh”, the Lion’s Roar, is in need of Hebrew speaking teachers who can teach in all subjects, grade levels pre-K-12.

For more details, contact Nike Silberstein on Whatsapp  +972 52 6154749

התנדבו ל”שאגת אריה”: עזרו לקהילת המורים.ות בישראל

מערכת בתי הספר בישראל סגורה לפחות ל-48 השעות הקרובות. למורים בישראל יש דאגות משלהם ואינם יכולים להתמקד. יש באפשרותינו לסייע להפיג אפילו במעט את המתח שהורים ומורים מתמודדים איתו על ידי הצטרפות למערך ההוראה של בית הספר המקוון “שאגת אריה”. מארגן היוזמה זקוק למורים.ות דוברי עברית שיכולים ללמד בכל המקצועות, בכל הכיתות טרום חובה-י”ב.

לפרטים נוספים בוואטסאפ של ניק סילברסטין Whatsapp  +972 52 6154749

Volunteer for “Operation Fierce Love”: Help students in the AMIT educational network

Operation “Fierce Love” – ​​this is the time for action, Giving and supporting each other. Each and every one of us is needed. Every small act adds up to a huge surge of love. We would be happy to have you join the initiative!

Click here to learn more

Click here to register

התנדבו ל”אהבה עזה”: עזרו לתלמידים.ות ברשת אמי”ת

מבצע ״אהבה עזה״ – זה הזמן לעשייה. נתינה וערבות הדדית. כל אחד ואחת מאיתנו נחוץ. כל מעשה קטן מצטרף לנחשול עצום של אהבה. אהבה מרובה. נשמח להצטרפותכם ליוזמה!

לחצו כאן לפרטים נוספים

לחצו כאן להירשם

Session Recordings

A recording of the meeting at the ICC with the clinical social worker and parents’ guide, Einat Ben David. Einat gives advice to parents on how to talk to their children about the war in Israel and practical and important tools on how to deal with the difficult situation we are all in.

הקלטה של המפגש ב-ICC עם העו״ס הקלינית ומדריכת ההורים, עינת בן דוד. עינת נותנת עצות להורים כיצד לדבר עם הילדים על המלחמה בישראל וכלים פרקטיים וחשובים כיצד להתמודד עם המצב הקשה שכולנו נתונים בו.

How to Talk to Children About Israel Today –  A Webinar by The Jewish Education Project

View Recording (in English)

Talking to Teens About Operation Iron Swords

View Recording (in English)

“איך לדבר עם ילדים על המצב בישראל” מפגש זום מטעם The Jewish Education Project

לצפייה בהקלטה (באנגלית)

איך לדבר עם נוער על המצב בישראל

לצפייה בהקלטה (באנגלית)