Skip to content

PROFESSIONAL LEARNING OPPORTUNITIES

הזדמנויות לפיתוח מקצועי

We believe excellent teachers and leaders are at the heart of excellent schools, and invests heavily in supporting the professional development of Hebrew teachers and leaders in every setting.
ארגון עברית במרכז מאמין שמורים ומנהיגים מיומנים מהווים מרכיב חיוני בהצלחה של בתי ספר ולכן שם לו למטרה לתמוך ולקדם למידה מקצועית בכל מוסד חינוכי שבו הם עובדים. פיתחנו עבורכם מספר אפשרויות למידה בתקופה הנוכחית שיותאמו לגילאי לומדים שונים ומטרות שונות
COMPETENCIES FRAMEWORK

In partnership with the field, we have developed a framework to inform and elevate the field of Hebrew education. This framework introduces the range of fields, subjects, and topics that we understand to be involved in and required for an informed pedagogue of Hebrew and to function effectively in a Hebrew classroom.  

The areas that we identified as essential for Hebrew teachers to have knowledge in are divided into four categories, which include: general education, language education, Hebrew language education, and personal and professional growth. These categories are further divided into ten Core Competencies. Each competency serves as an important topic for Hebrew language learning and are visually presented above. These ten Core Competencies inform our workshops and courses, ensuring that Hebrew language educators have access to well-rounded professional learning opportunities.  

The Competencies    היכולות

Theories & Philosophies of Education
תיאוריות ופילוסופיות של החינוך

Understanding Our Learners
הכרת הלומד

Classroom Community
יצירת קהילה לומדת

Curriculum Design
תכנון ופיתוח תוכניות לימוד

Second Language Acquisition
רכישת שפה שנייה

Second Language Pedagogy
הוראת שפה שנייה

Assessment & Measurement
הערכה ומדידה

Knowledge of the Language
ידע לשוני וידע על-לשוני

Hebrew & Israeli Culture
תרבות עברית ותרבות ישראלית

Personal & Professional Growth
צמיחה אישית ומקצועית

Professional Learning Options

הזדמנויות לפיתוח מקצועי

Earn a professional certificate as a Hebrew language educator

For years, Hebrew educators like yourself have been taking online courses through Hebrew at the Center and Hebrew College. Now, you can apply those courses toward a professional certificate!

Learn More

למדו לתעודה מקצועית של מורה לעברית

מזה זמן רב שמורי.ות עברית כמוך משתתפים בקורסים מקוונים דרך עברית במרכז והמכללה העברית. כעת, את.ה יכול.ה לקבל קרדיט עבור הקורסים הללו לטובת תעודה מקצועית!

לחצו כאן לקבלת הפרטים

 

 

November 17-18, 2024 | Virtual

Hitkadmut: The Annual Hebrew Educators Conference

Hitkadmut: The Annual Hebrew Educators Conference supports Hebrew language teachers, Hebrew leaders, and the school professionals who support them and offers the opportunity to engage in quality, leading-edge professional development.

התקדמות: כנס העברית השנתי

התקדמות – הכנס השנתי לנשות ואנשי חינוך ולעוסקים בהוראת עברית, תוכנן במטרה לתמוך במורים, במחנכים ובמנהיגי בתי ספר העוסקים או המעוניינים בהוראת עברית, על מנת לעודד התפתחות וצמיחה מקצועית

Complimentary Workshops and Seminars

We have created and fully-subsidize virtual workshops open to professionals in the field, addressing current pedagogical and strategic needs.

NOTE: All sessions will be recorded and available on this page for one month following the session. Recordings will then be available in our Member Zone Resource Center. By registering for the live session, participants are agreeing to be recorded for these purposes

הזדמנויות להתפתחות מקצועית ללא עלות

צוות ״עברית במרכז״ מציע מפגשים וירוטואלים ללא עלות לקהילת המורים/ות הרחבה המתייחסים לצרכים פדגוגיים ואסטרטגיים עכשוויים.

לתשומת לבכם: כל המפגשים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה לקהל הרחב במשך חודש ימים לאחר כל מפגש. אחר כך, ההקלטות יהיו זמינות באזור החברות, כחלק מהמשאבים לפיתוח מקצועי. בהירשמכם למפגש הוירטואלי, אתם מביעים הסכמה גם לכך שתוקלטו לצרכים שהוזכרו. תודה מראש.

2023-24 Workshops

 טיפים ליצירת שיעור מיטבי ואינטראקטיבי 

תכנון שיעור מוצלח מתייחס לשלושה מרכיבים מרכזיים, ומשלב ביניהם: מטרות למידה, רצף חוויות למידה, והערכה מעצבת הבודקת את הבנת הלומדים.ות. תכנון שיעור הוא מעשה המשלב מדע ואמנות. בוובינר הזה, תנתחו דוגמה של מערך שיעור הנשען על עקרונות מבוססי מחקר מתחום הוראת/למידת שפה ותחלקו רעיונות יצירתיים לעידוד מעורבות הלומדים.ות בתהליך הלמידה.

A successful lesson plan addresses and integrates three key components: learning objectives, sequential learning experiences, and formative assessments to check for student understanding. Lesson planning involves science and art. In this webinar, you will analyze a sample lesson plan that is informed by the science of language teaching and learning and share ideas for creative touches to increase students’ engagement. Core Competency – #General Ed –  Curriculum Design

Recording available in the Member Zone

הקניית מילה – מהצגה ועד הטמעה. איך עושים את זה?

אחד האתגרים העומדים בפני מורים.ות הוא הקניית מילים חדשות בהקשר. אילו מילים להקנות קודם? כמה מילים ללמד? איך להציג את המילים החדשות? בוובינר הזה, נסקור עקרונות בסיסיים בלימוד אוצר מילים בכיתת העברית ונראה כיצד לעבור מהשלב הראשוני בלמידה אל שימוש תקשורתי במילים החדשות. בוובינר גם נציג בקצרה את תכנית הקורס המקוון (6 שבועות) בנושא – הוראת ידע לשוני: מהקשר לתקשורת.

One of the challenges for teachers is how to introduce vocabulary items in context. Which words should come first? How many words to teach? How to introduce new words? In this webinar we will survey fundamental principles of teaching vocabulary in the Hebrew classroom, as well as how to move from the introductory phase  to using the new vocabulary in communication. The webinar will provide a short overview of the six-week online course on Teaching Language Form in Context. Competency:  #Hebrew Language Ed – Knowledge of the Language 

Recording available in the Member Zone

הלומד הרפלקטיבי בשיעור עברית

בחינת האופן שבו הלומדים.ות שלנו חושבים.ות על מה יש בלימודי עברית ותרבות ישראלית ומדוע ללמוד אותם, יכולה לשמש כראייה לכך שהדרכים בהן אנחנו חושבים.ות על הוראה ומלמדים.ות הן אכן יעילות ומובילות לשינוי. שילוב הלומדים.ות בתהליך חקר זה מבטיח שקולם.ן יישמע ושלפרספקטיבות שלהם.ן תהיה השפעה אמיתית ומיידית על הבנתנו את הוראת העברית ויישומה. על מנת לעזור במיקוד הדיונים הרפלקטיביים בכיתה וביצירת “מרחב בטוח”, המשתתפים יקבלו פרוטוקולים ומשפטי פתיחה לסיוע בהנחיית רפלקצית לומדים.ות.

Examining our students’ thinking about what and how we help them learn the Hebrew language and about Israeli Culture can serve as evidence to whether the ways we think about teaching and the ways we teach are indeed effective and transformative. Involving them in the inquiry process ensures that students’ voices are heard and their perspectives have a real and immediate impact on our understanding and implementation of Hebrew instruction. To make this happen drawing from the practices students themselves use to develop their literacies is a critical multilingual pedagogical strategy.Prompts to facilitate reflection among students.

Competency: #Hebrew Language Ed – Knowledge of the Language, Hebrew & Israeli Culture

Recording available in the Member Zone

מתחילים להכיר את הלומד.ת מההתחלה

הערכה מסייעת בהכנסת ערכים של צדק והכלת האחר ללימודי העברית. איך? הצעד הראשון הוא עריכת הערכה מאבחנת. דרך מגוון כלי הערכה מאבחנת, מורי.ות שפה יכולים.ות להכיר את הלומדים.ות שלהם.ן – תחומי עניין, הרגלי למידה, יכולות תקשורתיות בשפה, ידע ויכולות לימודיות – ולהתאים להם.ן את ההוראה. בוובינר זה, תקבלו מבחר כלים ואסטרטגיות לאבחון וליצירת פרופיל לומד.ת, אשר יסייעו לך בהוראה וללומד.ת בלמידה. וובינר זה הוא קדימון לקורס המקוון (6 שבועות) בנושא – הערכה 360.

Assessments can help make learning Hebrew more inclusive and just. How? The first step is through diagnostic assessments. There are a range of diagnostic assessments that language teachers can use to get to know their learners’  interests, learning habits, communicative competencies, academic knowledge and abilities, to tailor instruction. In this webinar, you will receive various tools and strategies to diagnose and create a comprehensive learner profile to help inform your teaching and your students’ Hebrew learning. This webinar will serve as a preview for the six-week online course about assessments. Competency:  #Language Ed – Assessment & Measurements  

Recording available in the Member Zone

עברית בכיף – להביא את הלא-פורמלי להוראת העברית

מעבר למטרות הלימודיות בהוראת עברית – בין אם חיזוק יכולות השפה בעברית המודרנית או העמקת ההבנה של טקסטים מן המקורות, עבודת המורה כוללת גם מטרות עם אספקטים רגשיים כגון, פיתוח אהבה לשפה העברית או תחושה שהעברית היא מרכיב מהותי בזהות היהודית שלנו. משתתפי הסדנה ייחשפו למודל חברתי-לשוני התומך בשילוב העברית בנעשה הן בכיתה והן בבית הספר באופן המחזק את מעורבות הלומדים.ות בשפה, וייצאו ממנה כשבידם אסטרטגיות וכלים כיפיים ליצירת חוויות לימודים מיטביות ומהנות.

In addition to the clear academic goals of Hebrew language instruction, whether strengthening modern Hebrew language proficiency or helping students make meaning of sacred texts, our work also includes affective goals such as developing a love for Hebrew or feeling that Hebrew is an essential component of our Jewish identity. Workshop participants will be exposed to a sociolinguistic model that supports Hebrew infusion that can enhance Hebrew engagement both within the classroom and throughout the school. Takeaways will include fun strategies and tools to create a more joyful and effective learning experience. Competency:  #Language Ed – Second Language Pedagogy

Watch the Recording

“דע מאין באת ולאן אתה הולך” – איך יוצרים מפת דרכים למחלקה לעברית שלי?

תכנית לימודים היא תכנית כוללת להוראה. ספר לימוד או סדרת ספרי לימוד המשמשים להוראה אינם תכנית לימודים. בבניית תכנית לימודים יש כמה רמות תכנון. למרות שהתוכן של תכניות לימודים עבור רמות שונות של לומדים.ות משתנה בהתאם לרמה, אבני הבניין הבסיסיות משותפות לכל התכניות. האם תרצו לדעת מה הן רמות התכנון השונות בבניית תכנית לימודים? היכן להתחיל לתכנן את תכנית לימודי העברית? מי יכול.ה לעזור לך בתהליך התכנון המורכב הזה? אילו משאבים עומדים לרשותך? הצטרפו אלינו!

A curriculum is a plan for instruction; it is not a textbook or a series of textbooks used for instruction. There are several levels of curriculum planning. Although the content of a curriculum is different across the different proficiency levels or grade levels, there are some common building blocks in any plan. Want to know what those levels of curriculum planning are, where to start planning your Hebrew program, who can help you in this comprehensive process, and what resources are available to you? Come join us! Competency: #General Ed –  Curriculum Design

Click here to register now

2024-25 Workshops

על קצה הלשון – מבוא ללשון העברית

Registration Coming Soon

מנגישים את הטקסט: אסטרטגיות לפיתוח הבנת הנשמע והבנת הנקרא

 

Registration Coming Soon

ניצני אוריינות: טיפוח צעדים ראשונים בקריאה  

 

Registration Coming Soon

איך להשתמש בתבונה בבינה מלאכותית במלאכת ההוראה 

 

Registration Coming Soon

זוכרים וחוגגים את ישראל בעברית 

 

Registration Coming Soon

פורצים את גבולות הכיתה בעברית: הלכה למעש”ה (מחקר, עשייה חברתית, ושפה)

 

Registration Coming Soon

עברית במרכז בשיתוף פעולה עם

in partnership with

Online Courses

Effective educators constantly seek to improve their students’ achievements. Exemplary instruction requires ongoing learning and refinement of the content knowledge and teaching skills through professional development processes . Teachers need many and varied opportunities where they can absorb new information and apply it in the classroom effectively. As part of a broad array of Hebrew at the Center meaningful learning offerings, the six-week online courses allow teachers to dive deeply into one area of interest. As a cohort of deeply dedicated Hebrew educators, participating teachers will share their successful practices and learn new practices form experts in the field of Hebrew as-a-Second Language, experiment with their application, and re-examine them together in light of the impact on their students’ Hebrew achievement. It is our intention to offer online courses for all ten Core Competencies, allowing Hebrew language educators to have comprehensive knowledge and skills to provide the best Hebrew experience for our students. 

2023-24 Courses

NEW DATES – Tuesdays, November 7 – December 12, 2023 at 8pm-9:30pm ET

תכנון הוראה: שיעורים בתכנון שיעור

בקורס זה, נכיר עקרונות להוראת שפה מיטבית וניישמם במערכי שיעור. נלמד לנסח מטרות שיעור אשר משלבות תוכן משמעותי, יכולות תפקודיות תקשורתיות, וידע לשוני. נעבוד עם תבנית לתכנון שיעור מיטבי ואינטראקטיבי המתאימה לרמות שונות של יכולות בשפה, ונסביר את תפקידם של חלקי השיעור השונים. נכיר אסטרטגיות ופעילויות למיקסום השתתפות התלמידים.ות ופעילותם.ן בשלושת ערוצי התקשורת: פרשני, בינאישי, והיצגי. עם סיום הקורס, יהיו בידיכם.ן 3-1 תכנוני שיעורים חדשים או משודרגים לאחת מיחידות הלימוד שלכם.ן.

In this 6-week course, teachers will be familiar with principles of effective language instruction and apply them to their own lesson planning. We will begin with learning how to set lesson objectives that integrate meaningful content, communicative practices and linguistic knowledge. Teachers will receive templates for designing effective and interactive lesson plans for various proficiency levels, and be able to explain the function of each part of the lesson. Teachers will gain strategies and activities for maximizing student participation and engagement in the three modes of communication: interpretive, interpersonal and presentational. By the end of the course, teachers will design 1-3 lesson plans or upgrade 1-3 existing lesson plans for one of their instructional units. #General Ed –  Curriculum Design

Registration No Longer Available

Sundays, January 14 – February 18, 2024 at 12pm-1:30pm ET

הוראת ידע לשוני: מהקשר לתקשורת

המעבר מגישות מסורתיות בלימוד שפה לגישה התקשורתית יוצר לעיתים בלבול אצל מורים.ות לגבי אופן הוראת דקדוק ואוצר מילים בהקשר, והאם בכלל יש מקום להוראה זאת בלימוד שפה. קורס זה יסקור גישות שונות להוראת דקדוק ואוצר מילים, ויפתח צוהר למודל להוראתם בהקשר (P.A.C.E) ולאסטרטגיות ופעילויות לימודיות התומכות בהצגת דקדוק ואוצר מילים ובתרגולם בכיתת שפה תקשורתית.

Since the shift from traditional approaches to language teaching to the communicative approach, teachers are sometimes lost in regards to how to introduce vocabulary and grammar in context, and whether grammar should, at all, play a part in language teaching. This course will survey different approaches to grammar and vocabulary teaching. In this course teachers will be introduced to the P.A.C.E model and to instructional activities and  strategies on how to introduce and practice both grammar and vocabulary in the communicative classroom. #Hebrew Language Ed – Knowledge of the Language 

Registration No Longer Available

Mondays, March 11 – April 15, 2024 at 8pm-9:30pm ET

הערכה 360: הזיקה בין הערכה-הוראה-למידה וכל מה שביניהם

אם ברצונך ללמוד כיצד הערכת הלומדים.ות שלך יכולה לסייע לך בעיצוב ההוראה בכיתה כמו גם לתמוך בהתקדמות של כל לומד.ת – זה הקורס בשבילך. בקורס זה, המורים.ות ייחשפו למגוון סוגי הערכות ומטרותיהן ולאסטרטגיות לשימוש בכלי הערכה שונים בהתאם למטרות יחידת הלימוד והתוצאות הרצויות. בנוסף, נדון בקשר שבין הערכה, מישוב (פידבק), ומדיניות ציינון. עם סיום הקורס, יהיו בידי המורים.ות לפחות כלי הערכה אחד לאחת מיחידות הלימוד שלהם.ן.

If you want to learn how assessing your learners can help shape your teaching in class and, in turn, support each student’s progress, this class is for you. In this course, teachers will be introduced to a range of assessment types and their purposes as well as strategies on how to use different types of assessments that align with unit goals and expected outcomes. We will also discuss the relationship between assessment, feedback and grading practices. By the end of the course, teachers will design one assessment or more for one of their instructional units.

#Language Ed – Assessment & Measurements

Registration No Longer Available

2024-25 Courses

Sundays, November 3 – December 15, 2024 at 11am-12:30pm ET

על קצה הלשון – מבוא ללשון העברית

Core Competency: Knowledge of the Language

Registration Coming Soon

Tuesdays, January 21 – February 25, 2025 at 8pm-9:30pm ET

 מנגישים את הטקסט: אסטרטגיות לפיתוח הבנת הנשמע והבנת הנקרא

Core Competency: Second Language Pedagogy

Registration Coming Soon

Mondays, March 3 – April 7, 2025 at 8pm-9:30pm ET

ניצני אוריינות: טיפוח צעדים ראשונים בקריאה

Core Competency: Curriculum Design 

Registration Coming Soon

Prizmah Reshset Hebrew Administrators

Reshet Hebrew Administrators is a group of directors, coordinators, principals, and other professionals focused on making Hebrew language and culture in schools excellent. In this group, leaders in Hebrew education share great ideas, help each other out, and use their experiences to make teaching and learning Hebrew even better. As part of the community, four virtual gatherings are held throughout the year. The specific date of each meeting is determined by the community members.

מפ גשים של פריזמה רשת מנהיגי/ות עברית

רשת מנהיגי.ות עברית היא קבוצה של מנהלים /ות , רכזים /ות, ואנשי/ נשות מקצוע נוספים המתמקדים בקידום המצויינות בשפה ובתרבות העברית בבתי הספר. בקבוצה זו, מנהיגי.ות עברית חולקים רעיונות, עוזריםת זה לזאת, ונעזרים בניסיונם כדי לשפר את הוראת/למידת העברית. במהלך השנה ייערכו ארבעה מפגשים וירטואליים. תאריכי המפגשים ייקבעו בהמשך על ידי חברי/ות הקהילה

2024-25 Reshet Gatherings

August 2024
Hebrew mission statement/vision חזון העברית

October/November 2024
Implementing professional learning after a workshop איך להטמיע למידה אחרי סדנה

January/February 2025
Classroom observations / Data informed prac-tices צפייה בשיעורים / החלטות מבוססות נתונים

April/May 2025
Program evaluation / הערכת מחלקת העברית

Membership and Member Zone

SUPPORT YOUR STAFF WITH MEMBERSHIP

Whether you use an off-the-shelf curriculum or an in-house program, Hebrew at the Center Membership provides a robust package of support, resources, and professional development for your entire Hebrew faculty. Membership includes individualized coaching and discounted services to meet the specific needs of your school, at a value price that will strengthen your Hebrew program. Utilizing our vast field expertise in Hebrew language education, we also provide a range of other services including personalized support and coaching, New Hebrew Teacher Boot Camp training, curriculum mapping, and more. Benefits include:

מנוי חברות בעברית במרכז

 תמיכה לכל המחלקה לעברית

המנוי היחודי של עברית במרכז פותח עולם שלם של כלים ושירותים לתמיכה בצוות העברית ומנהלי מחלקות או תכניות לעברית. בין אם אתם נעזרים בתכנית לימודים קיימת או שאתם כותבים אותה, הצוותים שלכם ייהנו מהמומחיות הנרחבת של צוות עברית במרכז בתחום לימוד השפה העברית. הכלים שלנו עוזרים למורים למרב את שעות הלמידה כדי לבנות תוכניות עברית מותאמות לתלמידים ולחזון הבית ספרי שלכם. אנו מציעים גם תמיכה אישית וגישה לקהילה מקצועית לומדת של אנשי חינוך בעלי תחומי עניין דומים.

על מנת לתמוך בכל צוות ההוראה לעברית בבית ספרכם/ן, עברית במרכז מציע מנוי חברות הכולל את השירותים הבאים:

  • מאגר משאבי למידה למנויים בלבד.
  • גישה לקהילה מקצועית לומדת.
  • הדרכה בעברית ובניהול.
  • ביקור אצלכם על ידי מחנך בכיר של עברית במרכז
  • מספר הטבות נוספות הכוללות: הנחה על הערכות לומדים ותכניות משותפות, הזדמנויות לשיווק משותף והנחות על הדרכות.

 

Individualized School Support

תמיכה בית ספרית פרטנית

LET US KNOW HOW WE CAN SUPPORT YOUR WORK

Let us know if there are other areas, not addressed here, where you feel we could support you, your staff or your work.

נשמח לשמוע מכם אם יש תחומים נוספים שלא הוזכרו כאן שבהם תרצו לקבל תמיכה או ייעוץ

View Video Recordings of Prior Sessions

Hebrew Teacher Webinar: Narratives for Reporting Students’ Outcome

Effective Covid Teaching Strategies – Celebrating Successes, Learning from Peers & Looking Ahead

Finding Hebrew Teachers – A Communal Challenge (Co-Sponsored with Prizmah)

New Hebrew Teacher Boot Camp

מכינה למורים חדשים

Introduction to the language teaching field and practical preparation for teachers’ first days at school. Participants will leave with tangible lesson plans and ideas for additional lessons. Teachers will be given the opportunity to work collaboratively. The goal is for participants to gain theoretical and practical tools to enhance their work in the field.

Price:

Pricing and registration will be available soon.

For an additional discount for three or more teachers, contact Paula Levine: paulal@hebrewatthecenter.org

TWO BOOTCAMP OPTIONS:

COHORT A: Three-Days in a Row:
Tuesday – Thursday, August 6-8, 2024

COHORT B: Three Sundays: 
August 25, September 8, & September 15, 2024

All sessions are 11am to 4pm EST
on Zoom

It’s too late to register for the 2023 Bootcamps.  We hope to see you at the workshops and courses below!

מבוא לתחום של הוראת שפה והכנה מעשית לימים הראשונים של המורה בבית הספר. בסוף ההכשרה המשתתפים יצאו עם מערכי שיעור מוחשיים ורעיונות לבנייה של שעורים נוספים. העבודה תהיה בעלת אופי שיתופי והמורים ישתפו פעולה עם מורים אחרים. בסוף ההכשרה, המשתתפים יצוידו בכלים תיאורטיים ומעשיים כעזר לעבודתם בתחום.

 

להנחה נוספת לשלושה מורים או יותר, צרו קשר עם פולה לוין: paulal@hebrewatthecenter.org

Join Hebrew teachers, Hebrew leaders, and other school leaders for an intensive, virtual conference on Sunday, April 3, 11:30 – 3:30 EDT. 

Click here for more information and to register