Skip to content

PROFESSIONAL LEARNING OPPORTUNITIES

הזדמנויות למידה מקצועית

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” 

– Winston Churchill

Hebrew at the Center believes excellent teachers and leaders are at the heart of excellent schools and invests heavily in supporting the professional development of Hebrew teachers and leaders in every setting.

ארגון עברית במרכז מאמין שמורים ומובילים מיומנים מהווים מרכיב חיוני בהצלחה של בתי ספר ולכן שם לו למטרה לתמוך ולקדם למידה מקצועית בכל מוסד חינוכי שבו הם עובדים. פיתחנו עבורכם מספר אפשרויות למידה בתקופה הנוכחית שיותאמו לגילאי לומדים שונים ומטרות שונות.

תגובות לאתגרים שעולים בשטח

ADDRESSING CURRENT CHALLENGES EMERGING FROM THE PANDEMIC

עבודתם של מורי/ות העברית מושפעת כמו על רבים מאיתנו מהתפשטות נגיף הקורונה. במהלך עבודתינו השוטפת עם בתי ספר ומורים/ות, זיהינו שלושה תחומים משמעותיים הזקוקים לתגובה:

 • הוראת מיומנויות הקריאה והכתיבה ללומדים/ות חדשים/ות בכיתות ג-ח המצטרפים/ות לכיתות בהן הלומדים/ות כבר רכשו קריאה וכתיבה
 • הוראת מבדלת/מותאמת בכיתות בהן אין חלוקה לרמה אוריינית כפי שהייתה בעבר
 • תמיכה בבריאות הפיזית והנפשית של המורים/ות

בעקבות זיהוי אתגרים אלה, צוות ״עברית במרכז״ מציע שלושה מפגשים וירוטואלים חינמיים לקהילת המורים /ות הרחבה כשכל אחד מהמפגשים יענה לאחד הנושאים שזוהו כמאתגרים.

לתשומת לבכם: כל המפגשים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה במועד מאוחר יותר.  בהירשמכם למפגש הסינכרוני, אתם מביעים הסכמה גם לכך שתוקלטו לצרכים שהוזכרו. תודה מראש.

The work of Hebrew educators, as for all of us, has been and continues to be greatly impacted by the virus. Through our work with the field, HATC has identified three specific areas of challenge that are being surfaced by the field: 

 • Tools for teachers to accelerate Hebrew literacy of incoming upper-elementary & middle school graders with limited Hebrew background 
 • Providing conceptual and practical tools in differentiated instruction as many teachers find themselves teaching multi-level classes
 • Supporting the mental health and wellbeing of Hebrew teachers and leaders during these challenging times, reflective of the unique situation of many in this constituency

As such, HATC has created and fully-subsidized three virtual workshops open to the field, each addressing one of challenges noted above.

NOTE: All sessions will be recorded and available for viewing at a later date; by registering for the live session, participants are agreeing to be recorded for these purposes.

מתן תגובה לשלֹומוּת של מורי/ות העברית הוא מרכיב חשוב בהצלחתם/ן כמורים/ות וקידום לומדיהם/ן במיוחד בתקופה נזילה זו. זה נורמלי להרגיש ״מותשים״, ״מוצפים״, ״שזה יותר מדי״ ואנו צריכים/ות להגיב למצב זה.

אנחנו מזמינים אתכם/ן למפגש המיועד למרכזי/ות ומנהלי/ות מחלקות לעברית שיצייד אתכם/ן בכלים מעשיים איך לזהות מצבים שבירים אצל מורים/ות. המפגש יונחה על ידי טל גייל, מנהלת תוכניות ראשית של עברית במרכז ושירי זמיר, מנהלת שירותי תמיכה ויועצת חינוך בבית ספר גדעון האוזנר.

Addressing the mental health of your Hebrew teachers is a vital component of their teaching success, especially during this fluid time. It is normal for teachers to feel like it is just “too much”. The question is how best can you provide support.

We invite you to join us in a workshop, designed for Hebrew leaders, that will equip participants with information and practical tools on how to recognize and manage anxiety. The workshop will be led by Tal Gale, HATC Senior Program Officer, and Shiry Zamir, M.A. LLPC, Director of Learning Support & School Counselor at Gideon Hausner Jewish Day School, and doctoral candidate. This session will be conducted in Hebrew.

Workshop Date: Tuesday, December 1, 2020

Time: 8:00-9:00pm EST; 5:00-6:00pm PST

This introductory workshop is fully-subsidized by Hebrew at the Center

View the Resources from the Session Here

בסמינר מקוון זה נציג דרכים וחומרי הוראה לתמיכה בהוראת העברית לתלמידים המגיעים לבתי ספר בגילאי יסודי וחטיבת ביניים ללא חשיפה קודמת לשפה, תופעה שאליה אנו עדים לאחרונה יותר ויותר בבתי הספר היהודיים. האתגר שתופעה זו מציבה בפני מנהלי המחלקות הוא באיתור מורים מיומנים בהנחלת השפה ללומדים בכיתות ג’ ומעלה. ומבחינת המורים האתגר הוא באיתור חומרי הוראה פדגוגיים מתאימים, שכיום מוצעים בעיקר עבור תלמידי יסודי צעירים יותר או כאלה שמתחילים את לימודיהם בתיכון היהודי.

In this webinar we will present methods and materials to support Hebrew instruction for students who arrive in day schools in the upper elementary and middle school years without prior experience learning the language, a recent phenomenon which we are increasingly witnessing in Jewish days schools. The two-fold challenge facing the teachers is: 1) acquiring the necessary skill set to develop reading and writing skills in grades 3 and up, and 2) locating appropriate pedagogical materials, which largely cater to a different audience, such as younger elementary students or those in transition years like year one of high school. This workshop will be led by Liat Kadosh, HATC Director of Embedded Expertise, and Dr. Rina Kreitman. Second Language Acquisition Specialist in the National Foreign Language Center at the University of Maryland.

Workshop Date: Sunday, December 13, 2020

Time: 12:00-2:00pm EST; 9:00-11:00am PST

This introductory workshop is fully-subsidized by Hebrew at the Center

View Resources from the Session

בהוראה מותאמת/ מבדלת אנו מבחינים בארבע אסטרטגיות כדי להתאים את ההוראה ללומדים: התאמת תכנים, תהליכים, תוצרים וסביבה לימודית. במציאות המשתנה שנחתה עלינו בעקבות מגפת הקורונה נוסף אתגר נוסף. כיתות העברית שהיו מובנות על פי רמה אוריינית נדרשו לשנות את המבנה וברוב בתי הספר כיום מורים/ות לעברית מלמדים/ות כיתות הטרוגניות יותר מתמיד. במפגש נשוחח עם מורים מקצועיים מהשדה החינוכי וביחד נדון באסטרטגיות השונות כדי להתמודד עם האתגרים בכלל והאתגרים כיום.

There are four ways to differentiate instruction. Teachers can differentiate instruction through content, process, product, and learning environment. The changing reality due to COVID-19 has added more challenges to differentiated instruction as many classes are not divided by proficiency levels.  Join us for a learning session where we will hear from professionals in the field and share ideas and strategies.

Workshop Date: Tuesday, January 12, 2021

Time: 8:00-9:00pm EST; 5:00-6:00pm PST

This introductory workshop is fully-subsidized by Hebrew at the Center

To register and reserve your space please complete this form

Click here to open the form

הזדמנויות ללמידה מקצועית למורים לעברית

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR HEBREW TEACHERS & EDUCATORS

הוראת שפה נוספת/ זרה היא דיספלינה המתפתחת ומתעדכנת באופן שוטף. השתתפות בקבוצות ופעילויות למידה מקצועית מחזקת ומקדמת את כישורי ההוראה של מורי השפה, מאפשרת קשרי עמיתים והזדמנויות לשיתופי פעילה.

The field of second language teaching is constantly developing and being updated. Participation in professional learning activities and groups strengthens and promotes the teaching skills of language teachers, enables peer relationships and opportunities for active collaborations.

CO-CREATED AND FACILITATED BY HEBREW AT THE CENTER AND JEWISH INTERACTIVE

סדרה של שלושה מפגשים שיעסקו בפדגוגיה של משחק ומשחוק בהוראת עברית ותרבות ישראל

 • מפגש # 1 – למידה מבוססת משחק ומשחוק בהוראת שפה ותרבות: מפגש זה יעסוק בתרומה של למידה מבוססת משחק לפיתוח תפקודי שפה ותרבות ישראל ושילוב של אלמנטים משחקיים בפעילויות סינכרוניות וא- סינכרוניות מגוונות. בסיום המפגש המורים/ות  ייחשפו למספר אתרים לבניית משחקים וכיצד לשלב אלמנטים משחקיים בפעילויות סינכרוניות וא-סינכרוניות
 • מפגש # 2 – עקרונות בגישת הפרופישנסי המנחים בבניית פעילויות משחקיות: מפגש זה יעסוק במושגים/עקרונות בגישת הפרופישנסי המנחים בחירה של  חומרים אותנטיים, תכני משחק, פעילויות לפיתוח אפיקי תקשורת שונים ופעילויות מדורגות מתשומה לתפוקה. בסיום המפגש המורים/ות ירכשו כלי חשיבה ועשייה לשילוב עקרונות של גישת הפרופישנסיל ללמידה מבוססת משחק ופעילויות משחקיות
 • מפגש # 3 הדרכה למורה – איך לבנות משחק באתר של Ji Tap: במפגש זה נלמד כיצד מורה יוצר משחק אינטראקטיבי במחולל המשחקים של Ji Tap ממחשב רגיל  ועיצוב משימות א סינכרוניות בהן הלומד יוצר במחולל המשחקים של ב Ji Tap.

Did you know that you can enhance Hebrew Student Proficiency through digital game-based learning and gamification? Join us for a series of 3 interactive workshops on the pedagogy of gamification in the teaching of Hebrew language and culture in any learning environment. The series will include discussion on basic principles of gamification, learning how to leverage gaming in your teaching and the opportunity to build a game using the Ji TAP website. This series will be facilitated by Mira Angrist, HATC Director of Professional Learning, and Anat Goodman, Ji Vice President of Education.

 • Session # 1 – Game-based learning and gamification in language and culture teaching
 • Session #2 – Principles in the guiding proficiency approach in building gamified activities
 • Session # 3 – Tutorial for Teachers – How to Build a Game on the Ji Tap Website
 

This virtual series consists of 3 synchronous 75-minute workshops

Session dates: 12/6 (Sunday), 1/10 (Sunday), 1/24 (Sunday) at 12:00-1:15pm EDT; 9:00-10:15am PDT.

Fee for full workshop series:

$59 per participant; $50 for Ji Subscribers, HATC and Prizmah Members (costs reflect a generous subsidy).

Learn more and register via this link 

HEBREW AT THE CENTER ONLINE COURSE OFFERED IN PARTNERSHIP WITH HEBREW COLLEGE

ככל שאנו עוברים למחצית השנייה של השנה האקדמית, השיעורים בעברית ממשיכים להיראות ולהרגיש שונים מאוד. קורס זה יצייד אותך בכלים קונספטואליים ומעשיים מעודכנים של פדגוגיה דיגיטלית ויתמקד בשילוב טכנולוגי-פדגוגי במצבי למידה שונים ומֵרוב רכישת השפה התפקודית גם בסביבות למידה משתנות ושונותבסוף הקורס:

 • תזהו את העקרונות הבסיסיים בגישת הפרופישנסי להוראת שפה נוספת.
 • תצטיידו בכלים חשיבתיים ומעשיים להוראה מרחוק/הוראה היברידית/ הוראה היברידית גמישה בהתאם למטרות למידה מגוונות
 • תבנו תכנים לכיתות הלימוד שלכם/ן לשנת הלימודים הבאה
 • תקדמו את לומדיכם/ן לרמה אוריינית גבוהה יותר

As we move into the second half of this academic year, our Hebrew classes continue to look and feel very different. This course will provide you with updated conceptual and practical tools to equip you in using digital pedagogy in virtual, hybrid or modified in-person modalities. Through the integration of technology in second language instruction, using the Proficiency Approach, you will be able to maximize Hebrew learning and enhance your learners’ communicative performance. By the end of the course, participants will be able to:

 • Identify the basic principles of the Proficiency Approach for teaching Hebrew
 • Adapt a variety of online tools to different learning objectives
 • Advance your learners to a higher level of proficiency
 • Create meaningful online content for your classes

This online course and independent study consists of 8 75-minute workshops

Session dates: 3/1 (Monday), 3/8 (Monday), 3/15 (Monday), 3/22 (Monday), 4/5 (asynchronous session), 4/12 (Monday), 4/19 (Monday), 4/26 (Monday) at 8:00-9:15pm EDT; 5:00-6:15pm PDT.

Fee: $445 per participant; $400 for Prizmah and HATC 2020-2021 member schools (costs reflect a generous subsidy)

Learn more and register via the Hebrew College online course website

האם אתם מוכנים/ות להיות פעילים בקהילה מקצועית לומדת המתרכזת בלמידה של נושאים עדכניים ופדגוגיות מתקדמות בהוראת שפה נוספת? האם אתם/ן רוצים/ות להכיר עמיתים/ות חדשים/ות וללמוד יחד איתם/ן?

אנחנו מזמינים אתכם/ן לסדרה של ארבעה מפגשי תוכן בתאריכים: 8 בדצמבר (יום שלישי), 21 בינואר (יום חמישי), 18 בפברואר (יום חמישי) וה-23 במרץ (יום שלישי) מ 8:00—9:00 שעון חוף מזרחי

 •  גישה לבלוג סגור של הקהילה המקצועית הלומדת
 • שעתיים של הנחייה אישית על ידי הצוות הבכיר של ״עברית במרכז״
 • גישה למרכז משאבים עם חומרי לימוד בעברית
 • 10% הנחה בקורסים המקוונים המוצעים על ידי ״עברית במרכז״ בשיתוף עם ״המכללה העברית״
 • 10% הנחה על שעות הנחייה נוספות

Are you looking to participate in an active professional learning community dedicated to learning the latest trends in the field of second language acquisition, the sharing effective practices and to professionalizing the field? Do you want to engage with and learn from colleagues across North America who, like you, are invested in making Hebrew meaningful for their students? If so, we invite you to join the HATC Hebrew Teacher Professional Learning Community (HTPLC) which includes the following opportunities:

 • A series of 4 one-hour workshops on a variety of topics including authenticity in teaching Hebrew, gamification to promote Hebrew proficiency, and assessment and reflection as part of the learning process.
  • Dates: 12/8 (Tuesday); 1/21 (Thursday); 2/18 (Thursday); 3/23 (Tuesday)
  • Time: 8:00-9:00pm EST; 5:00-6:00pm PST
 • Access to the closed HATCPLC blog
 • 2 complimentary hours of individualized coaching
 • Access to our resource center which includes a wide range of Hebrew educational materials
 • 10% discount on HATC online courses offered in partnership with Hebrew College
 • 10% discount on additional contracted coaching sessions

Fee: $449 per participant; 10% discount for Prizmah member schools

Fill out the following form to join the HATC HTPLC:

Click here to open the form

האם אתם/ן רכזי/ות מחלקות ואנשי צוות מובילים/ות בעברית ומעוניינים להיות חלק מקהילה המשתפת ודנה בנושאים עדכניים בתחום? אם כן, אנו מזמינים אתכם/ן ל״קהילה מקצועית לומדת של מובילים/ות בעברית״ . חברים בקבוצה זו ייתרמו מ-

 • מפגשי תוכן בנושאים עדכניים בתחום של רכישת שפה ופדגוגיות מתקדמות. המפגשים יתקיימו בימי חמישי בתאריכים: 11 בפברואר, 18 במרץ, ו-13 במאי בשעה 8:00 בערב שעון חוף מזרחי

 • השתתפות בפורום של יומן רשת (בלוג)

 • שעתיים של הנחייה אישית
 • גישה למרכז משאבים של ״עברית במרכז״ הכולל חומרי לימוד מגוונים
 • הזדמנויות לשיתופי פעולה עם עמיתים/ות

 • 10% הנחה על השתתפות בקורסים המקוונים המוצעים בשיתוף פעולה עם ״עברית במרכז״

 • 10% הנחה על שעות הנחייה אישיות נוספות

Are you a Hebrew leader interested in becoming part of a community of practice dedicated to sharing and learning effective practices in the field? If so, we invite you to join HATC’s HLCoP. Members benefit from the following:

 • 3 facilitated workshops on current trends in Hebrew language acquisition and effective practices and resources
  • Dates: 2/11 (Thursday); 3/18 (Thursday); 5/13 (Thursday)
 • Time: 8:00-9:00pm EST; 5:00-6:00pm PST
 • Access to the HLCoP closed group blog
 • 2 complimentary hours of individualized coaching
 • Access to our resource center which includes a wide range of Hebrew educational materials
 • Opportunities to collaborate where applicable
 • 10% discount on HATC online courses offered in partnership with Hebrew College
 • 10% discount on additional contracted coaching sessions

Fee: $449 per participant; 50% discount for HATC member schools; 10% discount for Prizmah member schools

Fill out the following form to join the HLCoP:

Click here to open the form

הזדמנויות למנהלי בית ספר ולראשי מחלקות לעברית

SUPPORT AND TRAIN YOUR HEBREW FACULTY

תמיכה ממוקדת במורי העברית מעצימה את תכנית העברית בבית ספרכם/ן ומציידת את המורים/ות בכלים חשיבתיים ומעשיים במיוחד במצבי למידה משתנים.

Providing your Hebrew faculty with focused professional development can both help strengthen your Hebrew program as well as provide your teachers with the conceptual and practical tools needed during this time of transition.

על מנת לתמוך בכל צוות ההוראה לעברית בבית ספרכם/ן, ״עברית במרכז״ מציע מנוי חברות הכולל את השירותים הבאים:

 • גישה אישית למרכז המשאבים הכולל מגוון רחב של חומרים התומכים בהוראת עברית
 • השתתפות בכל מפגשי התוכן המקוונים של ״קהילה מקצועית לומדת״ וניהול שיח בעקבותם באמצעות יומן רשת
 • שעתיים של הדרכה אישית (למי שבית הספר יראה לנכון)
 • 50% הנחה במפגשי ״קהילה מקצועית של מובילים/ות בעברית״
 • מחיר מסובסד על מבחני הערכה של  AVANT STAMP
 • 10% הנחה על שעות הנחייה אישיות נוספות
 • 10% הנחה על השתתפות בקורסים המקוונים המועברים בשיתוף עם ״המכללה העברית״

Support your entire Hebrew faculty by becoming a Hebrew at the Center member school and benefit from the following:

 • Access to our resource center which includes a wide range of Hebrew educational materials
 • Participation in the HATC Hebrew Teacher Professional Learning Community (HTPLC) which will include a series of 4 one-hour thematic-based workshops on a variety of topics and access to the HATC PLC blog.
 • 50% discount on participation in HATC’s Hebrew Leader Community of Practice (HLCoP)
 • 2 hours of coaching for anyone designated by the school (this applies to schools who are not currently under contract with HATC)
 • 10% discount on additional contracted coaching sessions
 • HATC pricing on Avant STAMP testing
 • HATC pricing on ELLOPA-Style testing for early childhood
 • 10% discount on HATC online courses offered in partnership with Hebrew College
 • Have your school/organization listed on the HATC website as a HATC Partner School

Hebrew at the Center School Membership Fees:

 • $1,000 for schools doing contract work with HATC ($500 membership discount in lieu of 2 hours of coaching)
 • $1,500 for sustaining member schools (have contracted work with HATC in the past)
 • $1,500 for new schools with 1-5 Hebrew faculty members
 • $2,000 for new schools with 6-10 Hebrew faculty members (includes 1 additional hour of coaching – total of 3 hours)
 • $2,500 for new schools with 11-15 Hebrew faculty members (includes 2 additional hours of coaching – total of 4 hours)
 • $3,000 for new schools with more than 15 Hebrew faculty members (includes 3 additional hours of coaching – total of 5 hours)

Fill out the following form to sign your school up for a Hebrew at the Center membership:

Click here to open the form

תמיכה ממוקדת במורי העברית מעצימה את תכנית העברית בבית ספרכם/ן ומציידת את המורים/ות בכלים חשיבתיים ומעשיים במיוחד במצבי למידה משתנים. אנו מציעים את מפגשי התוכן הבאים לצוותי העבודה שלכם/ן:

 • קורס מקוון בנושא ״למידה מכל מקום- אוריינות דיגיטלית- פדגודית״ -8 מפגשים בני שעה עם משימות בין המפגשים.
 • קורס מקוון ב״אוריינות חזותית בהוראת שפה ותרבות״- 6 מפגשים בני שעה ורבע עם משימות בין המפגשים.
 • סדרה של 4 מפגשים בני שעה: מפגש בן שעה טרום סדנה, שעתיים לאורך הסדנאות ומפגש בן שעה עוקב הסדרה לרפלקציה. דוגמאות לנושאי סדנאות:
  • למידה/הוראה מרחוק/ למידה היברידית
  • הבנה ותמיכה בלומדים מתקשים/לומדים אחרת
  • הוראה מותאמת במגוון סביבות למידה
  • הערכת לומדים- תהליכים ותוצרים
  •  
  • למידה מבוססת פרויקט/קהילה
  • בניית תכנית לימודים מעגלית בגישת הפרופישנסי המבוססת על מודל שפותח ב״עברית במרכז״
  • מבוא ועקרונות בסיסיים בגישת הפרופישנסי להוראת שפה נוספת
  • קידום לומדי עברית ממצב של תפקוד שפתי בסביבת למידה לאוריינות שפתית בסביבה טבעית

Providing your Hebrew faculty with focused professional development can both help strengthen your Hebrew program as well as provide your teachers with the conceptual and practical tools needed during this time of transition. The following sessions can be provided to your faculty:

 • Teaching Hebrew from Anywhere – Digital Pedagogy to Increase Student Proficiency. This is an online course consisting of 8 one-hour webinars for your Hebrew faculty. Assignments will be given in between sessions. This option includes one 1-hour pre-series meeting and one 1-hour post-series reflection meeting with Hebrew and/or school leadership. Cost: $4,000 for up to 10 teachers; $6,000 for up to 18 teachers
 • Visual Literacy in Teaching Hebrew Language and Culture. This is an online course consisting of 6 75-minute sessions online for your Hebrew faculty. Assignments will be given in between sessions. This option includes one 1-hour pre-series meeting and one 1-hour post-series reflection meeting with Hebrew and/or school leadership. Cost: $3,600 for up to 10 teachers; $5,600 for up to 18 teachers
 • Virtual workshop series for your entire Hebrew faculty. This option consists of 4 60-minute workshops: one 1-hour pre-series meeting, one 1-hour during PD meeting and one 1-hour post-series reflection meeting with Hebrew and/or school leadership. Cost: $2,875. Topics can include, but are not limited to:
  • Distance Hebrew Teaching and Learning
  • Differentiated Teaching and Learning in a Myriad of Settings
  • Understanding and Supporting LD Hebrew Students
  • Formative Assessment – Assessing Process and Product
  • Project and Community Based Language Learning (PBLL/CBLL)
  • Building Curricular Units Based on the HATC Model
  • Introduction to Proficiency-Based Instruction and Learning
  • Moving Students from Achievement-Based Learning Towards Performance/Proficiency-Based Learning

Use this form to connect with a senior professional at Hebrew at the Center to plan out your 2020-2021 professional development program:

Click here to open the form

אם הינכם/ן מעוניינים/ן בתמיכה אישית במורי בית ספרכם/ן במציאות המשתנה, היועצות הבכירות ב״עברית במרכז״ יעמדו לרשותכם/ן בנושאי תוכן שונים. נושאי תוכן לדוגמה כוללים:

 • הנחייה למנהיגי/מובילי מחלקות לעברית – חזון מחודש למחלקה לעברית
 • הנחייה מממוקדת במיפוי תכנית לימודים מעגלית ובניית יחידות לימוד תמטיות
 • הנחייה בהערכת לומדים מערכתית ( איסוף נתונים וניתוחם)
 • הנחייה אישית /קבוצתית של מורי/ות בית הספר לפי נושאים שייבחרו בתיאום עם
 • בית הספר

If you are looking for individualized support and assistance in adapting your work to the emerging reality around us, our senior staff is available to provide coaching and consultation on a broad range of topics including, but not limited to:

 • School and Hebrew leadership coaching – reimagining your Hebrew department (What do we do in terms of leveling, different modalities and a multitude of adaptive challenges?)
 • Hebrew leadership coaching focused on curricular mapping and unit development
 • Hebrew leadership coaching on school-wide assessment (data collection and analysis)
 • Individual and/or group coaching for Hebrew teachers in your school/organization – areas of focus TBD

Use the following form to coordinate a conversation around your coaching and consulting needs:

Click here to open the form

נשמח לשמוע אם יש לכם/ן עוד תחומים שלא כללנו בהם נוכל לתמוך בכם/ן ובאנשי הצוות שלכם/ן.

Let us know if there are other areas, not addressed here, where you feel we could support you, your staff or your work.

Use this link to connect with one of our Hebrew at the Center senior staff

Join Hebrew teachers, Hebrew leaders, and other school leaders for an intensive, virtual conference on Sunday, April 3, 11:30 – 3:30 EDT. 

Click here for more information and to register